TAT stapt uit convenant “emissieloos taxivervoer Amsterdam 2022”

Schiphol aanvullende vervoerders en laatste oproep tarievenkaarten

Controle hosts bij standplaatsen uitgaansavonden

Hinder omgeving standplaats en RvB

Dashcamera

Huur een taxi

Zoals de meeste van jullie inmiddels hebben vernomen is TAT per direct uit het convenant “uitststoot-vrije taxivervoer” gestapt na de plotselinge aankondiging dat de tarieven bij de openbare laadpalen meer dan verdubbeld worden per 21 januari. Aan onze (en ook andere) chauffeurs is dit niet uit te leggen dat er enerzijds gepromoot wordt om over te stappen naar een emissie-vrij voertuig er anderzijds de exploitatie kosten door deze exorbitante stijging aanzienlijk hoger worden dan die van benzine of diesel taxivoertuigen. Een prijsplafond of meerjarige subsidie had mogelijk een oplossing kunnen zijn.

https://www.taxipro.nl/taxi/2023/01/20/take-a-taxi-trekt-zich-terug-uit-convenant-uitstootvrij-taxivervoer/

Ons statement is geen afwijzing van de intentie om tot een taxi emissie-vrij Amsterdam per 2025 te komen en daarmee bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit voor bewoners en bezoekers.
Wij staan nog volledig achter deze intentie.

Schiphol aanvullende vervoerders en laatste oproep tarievenkaarten
Ben je namens TAT actief op Schiphol als aanvullende vervoerder dan dien je per ommegaand je tariefkaarten en printbon op orde te hebben. Als je dit verzaakt wordt je door STC geblokkeerd tot je dit op orde hebt. Schiphol aanvullende vervoerders hebben wij een e-mail alsmede een sms gestuurd. Een afspraak kun je maken NADAT je bct is aangepast aan de nieuwe tarieven en gewijzigde informatie op de printbon.

Controle hosts op de uitgaansavonden bij de standplaatsen
Deze gastheren/vrouwen hebben primair als taak om toe te zien op een ordelijke doorstroming van taxi’s en passagiers met name op de uitgaansavonden. Chauffeurs die in het zicht van een standplaats klanten proberen af te vangen duperen daarmee de collega’s die zich wel aan de regels houden. Maar ook chauffeurs die blijven wachten (met als kennelijk doel klanten af te vangen) terwijl ze hadden kunnen aansluiten in een rij kunnen worden gerapporteerd.  Nu de Corona periode achter ons ligt en er weer meer bezoekers zijn in Amsterdam zullen de toezichthouders (hosts) weer rapporteren zoals voorheen gebruikelijk was. Ondanks dat een Host geen BOA is nemen wij ieder meldingen/klacht serieus en doen vervolgens eigen onderzoek. Mocht een melding/klacht terecht zijn dan is niet uitgesloten dat er een maatregel wordt opgelegd.

Wij verzoeken chauffeurs om respect te tonen voor mensen die in weer en wind proberen orde te scheppen in soms chaotische omstandigheden ten aller tijde hoffelijke en beleefd te blijven ook al ben je het ergens niet mee eens.   


Hinder omgeving standplaats en RvB


Het kan soms best frustrerend zijn als je op zoek bent naar klanten, de standplaatsen vol staan of je geen gebruik kunt maken van een standplaats omdat je geen schoon voertuig hebt. Chauffeurs zoeken soms laad/los plekken op om te stationeren of doen dat in het zicht/nabijheid van een standplaats. Tegen een NIET tto chauffeur wordt een boete (of bij herhaling) een last onder dwangsom opgelegd bij heterdaad. Een TTO chauffeur kan een RvB oplopen. Bij een geconstateerde overtreding kunnen wij dan ook niet wegkijken en dienen een maatregel op te leggen. Vermeld dient te worden dat TAT enkele maanden geleden de Wethouder om aandacht heeft gevraagd inzake de overlast door illegale chauffeurs met name tijdens de weekends. Recent hebben wij ook tijdens een onderhoud met een beleidsmedewerker van de gemeente Amsterdam dit probleem wederom aangekaart. Het is bekend en ook van handhaving hebben wij geluiden ontvangen dan dit de aandacht heeft.

Dashcamera

Amsterdam is een drukke stad waar ook steeds meer beperkingen komen voor gemotoriseerd verkeer. Ook is de kans op schade door fietsers aan je taxi behoorlijk. Soms wordt je beticht van het maken van een verkeersovertreding door politie of andere toezichthouder. Bij jou ligt vervolgens de bewijslast om aan te tonen dat dit niet zo is of dat bijzondere omstandigheden zijn waarom je een overtreding hebt begaan. Een bekeuring of ontzegging van gebruik vrije tram/busbaan kan kostbaar zijn. Een goede kwaliteit dashcam is er al rond de € 100,-

Huur een taxi

Er zijn regelmatig chauffeurs die om verschillende redenen een taxi willen huren. Bijvoorbeeld je hebt een nieuw voertuig besteld maar de levering laat op zich wachten, een schade of technisch probleem die niet op korte termijn is te verhelpen of misschien ben je een nieuwe chauffeur die een eerst de kat uit de boom wilt kijken voor dat er wordt geïnvesteerd in de aankoop van een taxi.
Trakc en Trace
Iedere taxivoertuig van een tto aangeslotenen dient te zijn voorzien van een track en trace volgsysteem. Een TAT chauffeur die al niet tijdelijk gebruik wenst te maken van een huur-taxi loopt tegen het probleem aan dat wij geen “directe” inzage kunnen krijgen. Met één van de aanbieders hebben wij inmiddels een overeenkomst kunnen sluiten die het wel mogelijk maakt dat TAT chauffeurs een taxi-voertuig kunnen huren die voldoet aan onze voorwaarden. Wil je al dan niet tijdelijk een taxi huren neem dan contact met ons op via het contactformulier op de chauffeurs pagina van onze website.