Beste TAT chauffeur,
Hierbij doen we je een nieuwsbrief toekomen.

Er is de laatste tijd veel onrust onder de Amsterdamse taxichauffeurs. Na twee jaar Corona pandemie met maatregelen die grote gevolgen hebben gehad voor de taxibranche en waar nog steeds veel chauffeurs/ondernemers nog niet van zijn hersteld. Inmiddels is het toeristenseizoen van start gegaan welke de taxichauffeurs weer in staat zou moeten stellen weer wat “vlees op de botten” te genereren.

In staat zou moeten stellen ?

dagelijkse files door afsluitingen , een voorgenomen knip weesperstraat, beperkte mogelijkheden voor laden/lossen passgiers, minder standplaatsen . . . .

Het voornemen van het Amsterdamse gemeente bestuur om tot een autoluwe (binnen) stad te komen zijn inmiddels duidelijk merkbaar voor de Amsterdamse taxibranche. Toename van afsluitingen, verkeersomleidingen en een spits die zich niet meer beperkt tot de traditionele ochtenden en avonden maar vrijwel de hele dag zich voortsleept.

De aangekondigde (tijdelijke) knip in de Weesperstaat heeft de onrust nog meer aangewakkerd. De afgelopen weken heb je dan ook kunnen waarnemen dat veel chauffeurs zich onderling hebben verenigd. Het resultaat was een grote spontane actie waarbij enkele honderden taxi’s met een blokkade een groot deel van het verkeer in Amsterdam vele uren hebben platgelegd. Chauffeurs eisen o.a. per direct openstelling voor alle lijn-busbanen en het niet laten doorgaan van de voorgenomen knip in de Weesperstraat. Een woordvoerder van de actievoerende chauffeurs heeft aan o.a. Take a Taxi laten weten dat een voorstel door de Wethouder om midden mei (verder) in gesprek te gaan is afgewezen door de chauffeurs.

“De noodzaak om per direct tot verbeteringen te komen is uiterst urgent en kan daarom geen dag langer wachten”

Woordvoerder chauffeurs

Donderdag 13 april om 14.30 uur  komt de raadscommissie “Mobiliteit, Openbare ruimte en Water” bijeen in de Stopera. O.a. zal de voorgenomen “Knip Weesperstraat” aan de orde komen. De verwachting is dat de publieke tribune flink gevuld zal worden met verontruste bewoners en taxichauffeurs. Via goed ingevoerde bronnen hebben wij vernomen dat er volle steun voor de taxichauffeurs is van o.a. FvD en DENK om tot een ander beleid te komen. De verwachting is dat veel taxichauffeurs hun weg richting Stopera zullen vinden. Chauffeurs van TAT die voornemens zijn de vergadering te willen bezoeken of anderzijds aanwezig willen zijn moeten er rekening mee houden dat mogelijk veel collega’s ook dit van plan zijn.

Wij vragen je dan ook met klem om de wettelijke regels in acht te nemen en aanwijzingen van politie en/of handhaving op te volgen.

De vergadering is live te volgen via een livestream. De link zal geactiveerd worden bij aanvang van de vergadering   https://amsterdam.raadsinformatie.nl/live

Verder:
Zaterdag 15 maart is in het Hilton Hotel een mobiliteitscongres van FvD. Er zullen ook een aantal Amsterdamse taxichauffeurs aanwezig zijn die in de gelegenheid worden gesteld om te spreken voor de aanwezige congresgangers. Wil jij of je collega ook aanwezig zijn? Ga dan naar de website en meld je online aan. Toegang is gratis. Echter vol=vol.

Klik hier om je aan te melden