periodieke update

Periodiek verzoekt de backoffice taxiteam om een update van gegevens m.b.t. onze chauffeurs. Na verloop van tijd veranderen gegevens zoals adres, voertuig, vergunninghouder etc. Het kan dan ook voorkomen dat je van ons kantoor een verzoek ontvangt om je gegevens te updaten. Je bent verplicht daar gehoor aan te geven.