Nieuwsbrief 12 juli ’22

jul 12, 2022 Nieuws update

Update 14 juli: in navolging tot onderstaande berichtgeving heeft de gemeente aangekondigd dat de proef tot nader aankondiging wordt stopgezet

M.i.v. 21 Juli proef gestart voor 8 maanden met (kenteken)camera toezicht "Oudezijds-gebied"

Aangezien gemeentelijke nieuwsbrieven niet iedere taxichauffeur bereikt, dan wel deze niet worden gelezen, heeft de gemeente Amsterdam de tto organisaties verzocht haar chauffeurs te informeren m.b.t. de toegang naar het “Oudezijdsgebied” m.i.v. 21 juli. Er is een proef opgestart die navolging zou kunnen krijgen in andere delen van de binnenstad.

Uiteindelijk is de gemeentelijk agenda opgesteld om de overlast in de binnenstad te verminderen maar ook om de gehele taximarkt in Amsterdam gelijk te trekken. Er is dan ook regelmatig overleg tussen enerzijds de vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam die deze plannen uitrollen en anderzijds de branche (tto’s, KNV-taxi en online platvormen)

Uit de laatste gehouden vergadering in aanwezigheid van de Wethouder Verkeer hebben nagenoeg alle aanwezige (branche) partijen hun zorgen geuit op de voorgenomen plannen en uitrol. De vrees dat het uiteindelijk zal uitmonden in een onwerkbare chaos heerst bij nagenoeg alle branche vertegenwoordigers. Gevreesd wordt dat uiteindelijk de taximarkt in Amsterdam weer zal worden teruggeworpen in de tijd voordat de tto’s werden gelanceerd waar handhaving nagenoeg onmogelijk was. De gemeente heeft aangegeven nader op alle kritieken in te gaan en wachten wij dus af wat daar uit naar voren komt.

Wat is er veranderd

Zoals bekend is het gebied “Oudezijds” op donderdag, vrijdag en zaterdagnacht tussen 22.00 en 06.00 beperkt toegankelijk. Er wordt sinds 21 juli gehandhaafd d.m.v. camerahandhaving. Het inrijverbod wordt aangegeven door verkeersborden op alle routes het gebied in. De handhaving middels cameratoezicht is met kenteken herkening. Vooralsnog betreft dit een proef van 8 maanden waar ook een aantal (verzinkbare) paaltjes zijn/worden vervangen door camera’s.

Klik hier om de plattegrond te uploaden MAP 

Toegang adressen bewoners en ondernemers Oudezijdsgebied

Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht tussen 22.00 uur tot 06.00 uur kunnen taxichauffeurs adressen in de Oudezijdsgebied bereiken als het kenteken van de taxi door de bestemming (een bewoner of ondernemer in het gebied) is aangemeld. Het is de bedoeling dat een taxichauffeurs zijn kenteken doorgeeft aan de klant. Vervolgens verleent de klant (of bewoner, ondernemer of hotel namens de klant) de chauffeur toegang tot het gebied.

Toegang taxistandplaats Nieuwmarkt

Taxichauffeurs met een TTO-vergunning en emissievrije auto kunnen toegang krijgen tot de taxistandplaats op de Nieuwmarkt vanaf de Valkenburgerstraat. Hier moet eerst (gratis) een ontheffing voor worden aangevraagd. Daarna kan het kenteken van de taxi aangemeld worden in het online Taxiportaal.

Zonder aanmelding (of ontheffing) het gebied in

Bestuurders van auto’s die niet zijn aangemeld met hun kenteken door een bewoner of ondernemer op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht tussen 22.00 en 06.00 uur, maar toch het gebied binnenrijden, kunnen een boete krijgen via het CJIB van € 100,-. Ook TTO-chauffeurs die zonder ontheffing èn aanmelding van hun emissievrije kenteken het gebied in rijden, krijgen een boete van €100,- via het CJIB.

AANVRAAG ONTHEFFING en Klik vervolgens op het Digi-D logo

Indien wij de komende tijd meer relevant nieuws van de gemeente vernemen dan laten wij van ons horen.

Tot slot; het is zomervakantie en dat betekend dat ons kantoor ook een zomer rooster hanteert en mider goed telefonisch bereikbaar is. Alle e-mails worden wel dagelijks door ons uitgelezen. Momenteel krijgen wij meerdere aanmeldingen van nieuwe chauffeurs. Aanmeldingen en afhandelingen worden dus ook door ons verwerkt.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur