FAQ

Onderstaand overzicht wordt regelmatig geupdated


Administratie en telefonische bereikbaarheid

Betalingsregeling en krijg herinnering-aanmaning

C S : gebruik busplatvorm na 22.00 uur

Contributie, achterstand en regeling

Geschillencommissie

Daklicht defect

Incassoprocedure bij niet betalen facturen

Nieuwe tariefkaarten

Opzeggen aanluiting TTO

P-nummer wijzigen

Raamkaart ingenomen en wat nu

RvB gekregen en wat nu

Verlenging raamkaart

Verzekering (tijdelijk) schorsen

Vragen inzake Track en Trace / GPS zender
TAXI-DAKLICHT
Je onvangt tegen betaling bij aanvang van je lidmaatschap een exclusief taxidaklicht. Deze is je eigendom maar daar is wel een voorwaarde aan verbonden. Op verzoek van de tto dien je deze (tijdelijk) af te geven. Dat kan b.v. zijn bij een schorsing door een RvB, achterstand in je financiële verplichtingen aan de tto, op verzoek van toezichthouder etc.
Beïndiging lidmaatschap/ het daklicht moet geheel ontdaan worden van ALLE bestickeringen. Daarna kun je het daklicht meenemen. Je kunt er ook voor kiezen het complete daklicht bij ons in bewaring te geven en zelf naar een koper te zoeken, b.v. een nieuwe collega.


Kantoor en bereikbaarheid

VOORDAT JE CONTACT OPNEEMT KIJK IN DE FAQ OF JE VRAAG STAAT VERMELD
Geopend van maandag tot met donderdag. Ons kantoor is alleen te bezoeken op afspraak. Een afspraak maak je via het het “terugbelverzoek” formulier. Telefonisch spreekuur is maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur (020-2443787)


P-nummer wijzigen

Indien je een P-nummer wilt wijzigen dien je een duplicaat aan te vragen. Dat gaat via onze administratie en daarvoor moet je eerst een afspraak maken op ons kantoor “terugbelverzoek”


Nieuwe tariefkaarten aanvragen

Je kunt een set nieuwe tariefkaarten aanvragen door een “terugbelverzoek” in te dienen. Een set van drie nieuwe kaarten kost € 10,- exclusief btw. Mocht het je een eerste keer overkomen dan passen we een coulance toe.


Achterstand in je contributie

Achterstand in je contributie kan iedereen overkomen, zeker in de huidige Corona-crisis. Als maatschappelijk betrokken organisatie proberen wij met maatwerkt in overleg met jou een oplossing te vinden. Dat kan bijvoorbeeld door één of meerdere maandbetalingen op te schorten of bijvoorbeeld een passende betalingsregeling met je overeen te komen. Wel is het je eigen verantwoording om tijdig contact met ons op te nemen. Als je dat niet doet dan loopt je schuld alsmaar op en kan het uiteindelijk in een incasso-traject terecht komen. “terugbelverzoek”


Opzegging bij de tto

Je wilt opzeggen bij de tto. Dit dien je te doen uiterlijk tot drie maanden voordat je overeenkomst afloopt. Opzeggen doe je per aangetekende post. Je kunt ook een afspraak maken op ons kantoor “terugbelverzoek”
Indien je een opzegging doet terwijl de overeenkomst nog van toepassing is dan zal er geen gehoor aan je verzoek worden gegeven. Zijn er bijzondere omstandigeheden dan kan het bestuur afwijken van bestaande afspraken. Echter deze dienen onderbouwd te zijn.


Daklicht defect

Het kan voorkomen dat je daklicht defect is. We denken dan aan LED verlichting die niet meer werkt. Het is niet toegstaan gebruik te maken van een taxistandplaats als je verlichting defect is. Neem dan ook direct contact met ons op en we zullen proberen je z.s.m. van dienst te zijn. M.b.t. de kosten bereken wij een kleine vergoeding voor reparatie. Is je LED verlichting defect binnen 6 maanden na afname van je daklicht dan wordt deze kosteloos gerepareerd, tenzij het door beschading is. “terugbelverzoek”


Raamkaart verlengen

Dien je je raamkaart te verlengen? Doe dat dan ruim van te voren aangezien er wel enige tijd zit tussen aanvraag en afgifte. Neem contact met ons op voor een machtingsformulier. Vervolgens kun je via de gemeentelijke website een nieuwe raamkaart aan te vragen. “terugbelverzoek”


Track en Trace / GPS (verplicht)

Je bent als tto chauffeur verplicht een functionerende track en trace GPS in je taxi te hebben. Indien bij een controle (in of extern) dan wel na het verkrijgen van b.v. RvB, klacht of andere melding blijkt dat je geen werkende zender voert dan kan dat ernstige gevolgen met zich mee brengen als – intrekken vergunning, tijdelijk schorsing . Maar ook een tto zelf kan in de problemen komen omdat het een eis is die aan een tto vergunning is verbonden. Verander je van voertuig dan dien je je ervan te verzekeren dan je track en trace in orde is. Voor in en uitbouwen + administratieve verwerking moet je contact opnemen met ICR. Doe je het via een andere leverancier dan is dat geheel voor eigen risico + rekening. “terugbelverzoek”

Verzekering tijdelijke schorsen

Je wilt je taxi tijdelijk schorsen voor de verzekering? Daarvoor moet je naar de RDW website en online aanvragen. Staat het voertuig op je naam dan kun je een schorsing aanvragen met je DiGiD. Heb je een lease overeenkomst dan moet je eerst E-herkenning aanvragen. Als je uiteindelijk je voertuiog weer wilt verzekeren dan meld je je eerst weer aan bij de RDW en vervolgens bij je verzekeraar. LET OP ALS JE NIET BENT AANGEMELD BIJ DE RDW EN GEBRUIK GAAT MAKEN VAN DE OPENBARE WEG LOOP JE HET RISICO OP EEN FORSE BOETE.

Je raamkaart is in beslag genomen

Je raamkaart is door de politie of andere toezichthouder in beslag (bewaring) genomen na b.v. een overtreding op de lijn-busbaan. Zonder raamkaart mag je dan niet verder exploiteren als TTO chauffeur en mag je niet meer je daklicht en tarievenkaarten zichtbaar voeren.

Je dient per ommegaand de tto in kennis te stellen en een afspraak te maken om gedurende de schorsing je daklicht en tarievenkaarten op kantoor in te leveren. Stuur een e-mail aan ons via het “terugbelverzoek” formulier.
Indien je bovenstaande achterwege laat dan kan dat consequenties met zich mee brengen voor je taxivergunning. De gemeente kan een tto verzoeken om aan te tonen dat de bescheiden zijn ingenomen. Op de eerst volgende werkdag na het voorval dien je tussen 13.00 en 17.00 je bescheiden op ons kantoor af te geven.


Je hebt een RVB gekregen en hoe verder

Je kunt voor verschillende overtredingen een RVB krijgen zoals verbaal geweld tegen een toezichhouder, stationeren waar dat niet is toegestaan, het rijden met tarievenkaarten maar zonder daklicht etc.
Je dient ons per ommegaand te melden wanneer je een RVB hebt gekregen. Dat doe je door het “terugbelverzoek” in te vullen en aan ons te sturen. Zodra wij een terugkoppeling hebben ontvangen van het gemeentelijke backoffice dan nemen wij contact met je op. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een “hoor en wederhoor” gesprek. Je kunt daarin jouw kant van het voorval toelichten. Vervolgens zal het bestuur een besluit nemen of er al dan niet een maatregel volgt. Leidraad is ons eigen protocol en bijzondere omstandigehden die tot een afwijkende beslissing zouden kunnen leiden.

CS en gebruik busplatvorm vanaf 22.00 uur

Klik hier en lees hoe je je kunt aanmelden

INCASSO (weigeren om te betalen en laatste fase)

Onze financiële afdeling tracht ten aller tijde een gerechtelijke incassoprocedure te voorkomen. Niemand wint daar bij, het geeft onze incasso afdeling extra werk en brengt na een uitspraak van de kantonrechter nog eens veel extra kosten met zich mee voor de chauffeur. Helaas ontkomen we daar niet aan omdat het niet aan anderen is uit te leggen die wel op tijd betalen of (betalingsregelingen) afspraken nakomen.

Zit je met onbetaalde facturen, neem tijdig contact met onze administratie op. Mocht je geen actie ondernemen dan dragen wij de vordering over aan ons juristenkantoor. Deze stelt je vervolgens "in gebreke" Daar zijn extra kosten aan verbonden t.b.v. € 40,- Blijft betaling uit dan wordt de vordering voorgelegd aan de kantonrechter.

Na uitspraak door de kantonrechter komen er hoge kosten bij en er kan door de deurwaarder beslag worden gelegd op loon, of (deel) uitkering. Indien er meer dan één crediteur is dan is zelfs een aanvraag voor een persoonlijk failliet niet uitgesloten.

Zit je in een situatie dat de schulden zijn opgelopen? Neem dan contact met ons op en probeer alsnog buiten een gerechtelijke procedure te blijven.

TAT is geen commerciële onderneming maar een stichting. Wij maken dan ook geen afweging of en hoeveel kans van slagen er is om een vordering betaald te krijgen. Het kan voorkomen dat onze kosten hoger zijn dan de uiteindelijke vordering maar dan is dat helaas niet anders. Wil je met ons contact opnemen m.b.t. een lopende vordering/incasso? Maak dan gebruik van het “terugbelverzoek” formulier.

Geschillencommissie

Aangesloten zijn bij een geschillencommissie is een verplichting voor iedere taxiondernemer. Is jouw tto aangesloten bij KNV-taxi? Dan hoef je je niet aan te sluiten bij de “landelijke geschillencommissie” TAT is aangesloten bij KNV-taxi waardoor wij onze chauffeurs een lager bedrag in rekening hoeven te brengen dan de landelijke geschillencommissie. Voor 2021 is het bedrag hezelfde gebleven als voor 2020 n.l. € 27,50 (exclusief btw)
Je hoeft per ondererneming slechts 1x dit bedrag te betalen. Ben je b.v. met 2/3 vennoten in een VOF dan betaal je totaal dus € 27,50

Het kan voorkomen dat niet alleen jij maar één of meerdere vennoten een factuur ontvangen. Ons betalingssysteem is geautomatiseerd en kan het voorkomen dat er meerdere facturen worden verzonden. Laat het ons dan weten door een terugbelverzoek in te dienen. "terugbelverzoek"

Betalingsregeling en aanmaning

Je hebt een betalingsregeling en komt deze stipt na
Ons facturatiesysteem is geautomatiseerd en herkent niet of er een lopende betalingsregeling is. Een factuur waarvan de betalingstermijn is overschreden wordt automatisch als herinnering dan wel aanmaning verstuurd door het systeem. Ben je bij met je betalingen zoals met je is afgesproken? Geen probleem maar laat het ons wel even weten door een “terugbelverzoek” te sturen.

Je hebt een betalingsregeling en komt deze niet of niet volledig na
Ons facturatiesysteem is geautomatiseerd en herkent niet of er een lopende betalingsregeling is. Een factuur waarvan de betalingstermijn is overschreden wordt automatisch als herinnering dan wel aanmaning verstuurd door het systeem. Ben je NIET met je betalingen bij zoals met je is afgesproken neem dan per ommegaand contact met ons op omdat je anders het risico loopt dat de je betalingsovereenkomst wordt opgezegd en je in een incasso procedure terecht komt. “terugbelverzoek”