Het kan voorkomen dat je een klacht hebt over je TAT chauffeur. Dat is vervelend voor jouw als klant maar ook voor onze organisatie die er veel aan kwaliteit bewaking doet. Als verantwoordelijke organisatie kijken we niet weg en nemen iedere klacht serieus.

Onze procedure

Je vult het online klachtenformulier in en nadat deze door ons in ontvangen wordt je klacht in behandeling genomen. Je persoonlijke gegevens worden NIET met onze chauffeur gedeeld.

Onze policy is dat wij hoor en wederhoor toepassen en de chauffeur in de gelegenheid stellen zijn visie te geven. Nadat eigen onderzoek maken nemen wij een besluit of de klacht terecht is bevonden. Indien een klacht terecht wordt bevonden kan er door TAT aan chauffeur een maatregel worden opgelegd.
Mocht een klacht worden afgewezen dan wordt je door ons geïnformeerd waarom en hoe wij tot dit besluit zijn gekomen. Ben je het niet eens met ons antwoord dan kun je bezwaar maken en zullen wij de klacht voor leggen aan onze geschillencommissie.